SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 125–134

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

PARAMETRY SKURCZU GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA

słowa kluczowe: skurczalność gruntu, skurcz liniowy, skurcz objętościowy, granica skurczalności
abstrakt: W publikacji prezentowane są wyniki badań próbek gruntów spoistych, pochodzących z terenu Dolnego Śląska, dotyczące rozpoznania ich zdolności do skurczu pod wpływem suszenia do temperatury 110oC. Parametrami określającymi skurczalność badanych gruntów były: granica skurczalności, wskaźnik skurczu objętościowego i współczynnik skurczu liniowego.Wykorzystując zbiór ponad 80 wyników przeprowadzonych badań, przedstawiono próby określenia zależności korelacyjnych wymienionych parametrów skurczu z innymi parametrami identyfikacyjnymi badanych gruntów. Oceniono także przydatność podawanych w literaturze wzorów do przybliżonej oceny parametrów skurczalności gruntów. Wskazano na silny wpływ lokalnych uwarunkowań na wartości parametrów skurczalności gruntów.
pub/12_3_125.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Batog, Andrzej, and Maciej Hawrysz. "ESTIMATION OF THE SHRINKAGE PARAMETERS FOR THE COHESIVE SOILS FROM LOWER SILESIA." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 125–134.
APA Batog A. and Hawrysz M. (2013). ESTIMATION OF THE SHRINKAGE PARAMETERS FOR THE COHESIVE SOILS FROM LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 125–134
ISO 690 Batog, Andrzej, Hawrysz, Maciej. ESTIMATION OF THE SHRINKAGE PARAMETERS FOR THE COHESIVE SOILS FROM LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 125–134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-125.html