SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 12 (3) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 3–15
Vazgen Bagdasaryan, Wiesław Nagórko
MODEL ASYMPTOTYCZNY PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W OŚRODKACH WIELOSKŁADNIKOWYCH O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 17–25
Marta Kadela, Lidia Fedorowicz
MODEL OBLICZENIOWY UKŁADU KONSTRUKCJA WARSTWOWA – PODŁOŻE GRUNTOWE ZGODNIE Z EC7
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 27–38
Witold Bogusz
STOSOWANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW CZĘŚCIOWYCH DO PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WEDŁUG EUROKODU 7 W OBLICZENIACH STATECZNOŚCI METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 39–50
Wojciech Sas, Katarzyna Gabryś, Alojzy Szymański
LABORATORYJNE BADANIE SZTYWNOŚCI GRUNTU WEDŁUG EUROKODU 7
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 51–60
Zbigniew Lechowicz, Dariusz Kiziewicz, Grzegorz Wrzesiński
OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA W WARUNKACH BEZ ODPŁYWU POD STOPĄ FUNDAMENTOWĄ OBCIĄŻONĄ MIMOŚRODOWO WEDŁUG EUROKODU 7
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 61–72
Tomasz Godlewski
INTERPRETACJA BADAŃ POLOWYCH A EUROKOD 7
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 73–84
Konrad Rola-Wawrzecki
PROJEKTOWANIE NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH ZBROJONYCH GEOSYNTETYKAMI ZGODNIE Z EUROKODEM 7
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 85–97
Bogdan Rymsza
WSPÓŁCZYNNIK PARCIA SPOCZYNKOWEGO GRUNTU PRZY WARSTWOWYM ZAGĘSZCZENIU ZASYPKI
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 99–109
Zenon Szypcio, Katarzyna Dołżyk
NOŚNOŚĆ NA PRZESUNIĘCIE FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 111–123
Marek A. Patakiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska
WSKAŹNIK KRZYWIZNY UZIARNIENIA A PARAMETRY ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUNTÓW NIESPOISTYCH O DWUMODALNYCH ROZKŁADACH UZIARNIENIA
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 125–134
Andrzej Batog, Maciej Hawrysz
PARAMETRY SKURCZU GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 135–147
Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski
PRZEWIDYWANIE RODZAJU I WIELKOŚCI ODKSZTAŁCEŃ OŚRODKA GRUNTOWEGO W WYNIKU OBCIĄŻEŃ CYKLICZNYCH ZA POMOCĄ MODELU PLASTIC-DISPLACEMENT
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 149–160
Wojciech Czaczkowski
ZASTOSOWANIE METODYKI PRINCE2 DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 161–174
Maciej K. Kumor, Łukasz A. Kumor
ZNISZCZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCEGO W TRAKCIE BUDOWY A PROBLEMY PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 175–181
Edyta Majer, Paweł Pietrzykowski
PROPOZYCJA OBIEKTYWIZACJI MAKROSKOPOWEJ OCENY KONSYSTENCJI PENETROMETREM TŁOCZKOWYM
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).