SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 91–100

Paweł Popielski

WERYFIKACJA PARAMETRÓW PODŁOŻA NA PODSTAWIE WYKONANEJ ANALIZY WSTECZ PRZY REALIZACJI GŁĘBOKICH POSADOWIEŃ W WARSZAWIE

słowa kluczowe: głębokie posadowienia, parametry podłoża, modelowanie numeryczne, analiza wstecz
abstrakt: W pracy omówiono problemy występujące przy analizie głębokich posadowień, głównie przy określaniu wartości parametrów podłoża, i związaną z nimi niepewność pomiaru. Przedstawiono ich źródło oraz rozwój metod i rozwiązań poprawiających zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń budynków. Zaprezentowano możliwość wykorzystania i trafność reguł różnicowania (uzmienniania) parametrów geotechnicznych warstw gruntu zalegającego na dużych głębokościach na podstawie zależności lokalnych z uwzględnieniem zmian sztywności gruntu, bazując na teorii małych odkształceń. Wykorzystano autorskie modyfikacje wartości parametrów określonych w rozpoznaniu bazującym na normie PN-81/B-03020, która przez wiele lat była wykorzystywana przy rozpoznaniu podłoża pod głębokie posadowienia przy symulacjach numerycznych.
pub/12_2_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popielski, Paweł. "VERIFICATION OF PARAMETERS OF SUBSOIL BASED ON BACK ANALYSIS MADE DURING DEEP FOUNDATIONS IN WARSAW." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 91–100.
APA Popielski P. (2013). VERIFICATION OF PARAMETERS OF SUBSOIL BASED ON BACK ANALYSIS MADE DURING DEEP FOUNDATIONS IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 91–100
ISO 690 Popielski, Paweł. VERIFICATION OF PARAMETERS OF SUBSOIL BASED ON BACK ANALYSIS MADE DURING DEEP FOUNDATIONS IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 91–100.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-91.html