SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 83–90

Katarzyna Dołżyk, Zenon Szypcio

STANY GRANICZNE HYD W OBLICZENIACH STATECZNOŚCI DNA WYKOPU

słowa kluczowe: Eurokod 7, stany HYD, stateczność dna wykopu
abstrakt: W pracy przedstawiono zagadnienie stateczności dna wykopu jako stanów granicznych HYD Eurokodu 7. Pokazano, że dla wykopów otoczonych ściankami szczelnymi dwa warunki stanów granicznych HYD podane w Eurokodzie 7 prowadzą do różnych wartości globalnego współczynnika bezpieczeństwa. Dla warunku stateczności wyrażonego w siłach działających na blok gruntu w sąsiedztwie ścianki szczelnej globalny współczynnik bezpieczeństwa F = 1,5, a dla warunku wyrażonego w naprężeniach efektywnych F = 3. Na przykładzie wykopu liniowego zilustrowano metodykę obliczeń stateczności dna wykopu zgodnie z EC7.
pub/12_2_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dołżyk, Katarzyna, and Zenon Szypcio. "THE ULTIMATE LIMIT STATE HYD IN CALCULATIONS OF EXCAVATION BOTTOM STABILITY." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 83–90.
APA Dołżyk K. and Szypcio Z. (2013). THE ULTIMATE LIMIT STATE HYD IN CALCULATIONS OF EXCAVATION BOTTOM STABILITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 83–90
ISO 690 Dołżyk, Katarzyna, Szypcio, Zenon. THE ULTIMATE LIMIT STATE HYD IN CALCULATIONS OF EXCAVATION BOTTOM STABILITY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 83–90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-83.html