SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 73–82

Wojciech Tymiński, Tomasz Kiełczewski

WPŁYW WSKAŹNIKA PLASTYCZNOŚCI NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE GRUNTÓW

słowa kluczowe: parametry wytrzymałościowe, badania trójosiowe, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu
abstrakt: W artykule opisano wyniki badań przeprowadzonych w aparacie trójosiowego ściskania na próbkach gruntów spoistych o nienaruszonej strukturze. Dla gruntów o szerokim zakresie zmienności wskaźnika plastyczności wykonano kilkadziesiąt oznaczeń parametrów wytrzymałościowych – kąta tarcia wewnętrznego (ϕ’) i spójności (c'), oraz wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu (cu). Na podstawie analizy wyników badań w odniesieniu do dotychczas stosowanych norm i literatury przedstawiono zależność między wskaźnikiem plastyczności gruntów a kątem tarcia wewnętrznego. Zwrócono również uwagę na przyczyny zawyżania wartości spójności gruntów, przyjmowanej do obliczeń geotechnicznych. Przywołano kilka zaleceń normy Eurokod 7, dotyczących interpretacji wyników badań wytrzymałościowych.
pub/12_2_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tymiński, Wojciech, and Tomasz Kiełczewski. "INFLUENCE OF PLASTICITY INDEX ON SOIL SHEAR STRENGTH PARAMETERS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 73–82.
APA Tymiński W. and Kiełczewski T. (2013). INFLUENCE OF PLASTICITY INDEX ON SOIL SHEAR STRENGTH PARAMETERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 73–82
ISO 690 Tymiński, Wojciech, Kiełczewski, Tomasz. INFLUENCE OF PLASTICITY INDEX ON SOIL SHEAR STRENGTH PARAMETERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 73–82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-73.html