SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 63–72

Piotr Paprocki, Tomasz Kołanka, Sławomir Gawałko, Adrian Gańko

WYZNACZANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WSTECZNEJ DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA OSUWISKA

słowa kluczowe: analiza wsteczna, osuwisko, obliczenia stateczności, badania geotechniczne, parametry geotechniczne
abstrakt: W II kwartale 2010 roku, po wystąpieniu nawalnych opadów atmosferycznych, na terenie całego kraju (głównie w części południowej) doszło do uaktywnienia się dużej liczby osuwisk powodujących zniszczenia w infrastrukturze i zabudowie. Spowodowało to konieczność dokumentowania warunków geotechnicznych na obszarach osuwiskowych do opracowania projektów zabezpieczeń terenów zagrożonych lub zniszczonych przez osuwiska. Proces projektowania geotechnicznego wymaga ustalenia rzeczywistych wartości parametrów wytrzymałościowych gruntów występujących w obrębie skarpy głównej i koluwium osuwiska. W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych na podstawie badań bezpośrednich (aparat trójosiowy) zweryfikowanych wsteczną analizą stateczności skarpy (zbocza) przy wykorzystaniu numerycznych metod obliczeniowych. Podstawę do przeprowadzenia analizy wstecznej (back analysis) stanowiły pomiary geodezyjne (dane geometryczne skarpy przed wystąpieniem i w trakcie rozwoju osuwiska) oraz badania geotechniczne wykonywane w ramach sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska w obrębie Karpat Fliszowych.
pub/12_2_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Paprocki, Piotr, et al. "DETERMINATION OF SOILS STRENGTH PARAMETERS USING BACK ANALYSIS FOR THE NEED OF DOCUMENTING THE DESIGN OF LANDSLIDE PROTECTION." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 63–72.
APA Paprocki, P. et al. (2013). DETERMINATION OF SOILS STRENGTH PARAMETERS USING BACK ANALYSIS FOR THE NEED OF DOCUMENTING THE DESIGN OF LANDSLIDE PROTECTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 63–72
ISO 690 Paprocki, Piotr, et al. DETERMINATION OF SOILS STRENGTH PARAMETERS USING BACK ANALYSIS FOR THE NEED OF DOCUMENTING THE DESIGN OF LANDSLIDE PROTECTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 63–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-63.html