SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 53–62

Wojciech Tschuschke

POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW

słowa kluczowe: CPT, CPTU, wytrzymałość na ścinanie
abstrakt: Obecnie metoda sondowania statycznego posiada już na tyle ugruntowaną pozycję wśród badań geotechnicznych, że często wskazywana jest jako badanie wiodące. Bywa niekiedy, że odwołując się do statusu badania, nadinterpretowuje się jego wyniki, szczególnie w sytuacji gdy dokonuje się oceny wytrzymałościowej podłoża jedynie na podstawie wyników testu CPT. W warunkach badania z odpływem wody i nośnego podłoża problem jest nieistotny, natomiast nabiera znaczenia, gdy w warunkach ograniczonego odpływu wody lub jego braku w ocenie wytrzymałościowej podłoża nie uwzględnia się rejestracji nadwyżki ciśnienia wody w porach. Kwestia wyboru wiarygodnej procedury interpretacyjnej stanowi kluczowy element we właściwej analizie wyników badania statycznego sondowania. W pracy przedstawiono ograniczenia i kryteria różnicujące wybór procedury interpretacyjnej do oceny parametrów wytrzymałości na ścinanie oraz porównano wyniki analizy wytrzymałościowej gruntów podłoża w zależności od rodzaju wykonanego badania CPT i CPTU.
pub/12_2_53.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tschuschke, Wojciech. "PORE WATER PRESSURE MEASUREMENT USING CONE PENETRATION TEST IN TERMS OF SOIL STRENGTH ASSESSMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 53–62.
APA Tschuschke W. (2013). PORE WATER PRESSURE MEASUREMENT USING CONE PENETRATION TEST IN TERMS OF SOIL STRENGTH ASSESSMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 53–62
ISO 690 Tschuschke, Wojciech. PORE WATER PRESSURE MEASUREMENT USING CONE PENETRATION TEST IN TERMS OF SOIL STRENGTH ASSESSMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 53–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-53.html