SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 43–51

Krzysztof Parylak, Zofia Zięba, Alicja Bułdys, Kinga Witek

WERYFIKACJA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW NIESPOISTYCH ZA POMOCĄ WZORÓW EMPIRYCZNYCH W UJĘCIU ICH MIKROSTRUKTURY

słowa kluczowe: współczynnik filtracji, mikrostruktura gruntów, wzory empiryczne
abstrakt: W pracy przedstawiono znaczenie cech kształtu cząstek gruntów niespoistych w procesie filtracji wody oraz ich rolę w ujęciu normy Eurokod 7. Szczególnej analizie poddano sposób wyznaczania współczynnika filtracji na podstawie wzorów empirycznych, które zgodnie z wymienioną normą mają stanowić wiarygodne narzędzie do określania tego parametru dla gruntów niespoistych. Oceny przydatności tej metody dokonano na podstawie doświadczalnych badań dwóch gruntów niespoistych o jednakowym drobnym uziarnieniu, ale o skrajnie zróżnicowanych cechach kształtu cząstek. Weryfikację obliczeń współczynnika filtracji przeprowadzono dla najczęściej stosowanych w praktyce wzorów empirycznych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach gruntów o takich samych wskaźnikach porowatości, jakie przyjmowano w metodzie obliczeniowej. W konkluzji wykazano, że zalecane przez Eurokod 7 wykorzystywanie wzorów empirycznych do wyznaczania współczynnika filtracji gruntów niespoistych nie jest wiarygodnym sposobem określania tego parametru, głównie z powodu pomijania lub niedostatecznego uwzględnienia wpływu ich mikrostruktury.
pub/12_2_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof, et al. "THE VERIFICATION OF DETERMINING A PERMEABILITY COEFFICIENT OF NON-COHESIVE SOIL BASED ON EMPIRICAL FORMULAS INCLUDING ITS MICROSTRUCTURE." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 43–51.
APA Parylak, K. et al. (2013). THE VERIFICATION OF DETERMINING A PERMEABILITY COEFFICIENT OF NON-COHESIVE SOIL BASED ON EMPIRICAL FORMULAS INCLUDING ITS MICROSTRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 43–51
ISO 690 Parylak, Krzysztof, et al. THE VERIFICATION OF DETERMINING A PERMEABILITY COEFFICIENT OF NON-COHESIVE SOIL BASED ON EMPIRICAL FORMULAS INCLUDING ITS MICROSTRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 43–51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-43.html