SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 3–16

Jerzy Wysocki, Paweł Orłowski

WPŁYW NUMERYCZNEGO MODELU TERENU NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA APROKSYMOWANEJ POWIERZCHNI OBIEKTU

słowa kluczowe: numeryczne modele terenu, obliczanie powierzchni
abstrakt: W pracach projektowych dotyczących obiektów powierzchniowych potrzebna jest często znajomość nie tylko rzutu powierzchni terenu na płaszczyznę poziomą, ale również rzeczywistych (przestrzennych) wymiarów tej powierzchni. Szybki rozwój numerycznych modeli terenu pozwala na usprawnienie rozwiązywania takich zagadnień. Zostały opracowane programy komputerowe do obliczania rzeczywistej powierzchni terenu na podstawie posiadanego zbioru NMT. Jednak możliwość korzystania przez użytkowników (projektantów) z istniejących i nowo tworzonych zbiorów NMT, pozyskiwanych różnymi metodami, będzie zależała przede wszystkim od dokładności tych modeli. W pracy podjęto zagadnienie wpływu NMT na dokładność wyznaczenia aproksymowanej powierzchni terenu. Przeprowadzone analizy mogą być pomocne przy wyborze optymalnego dla określonych potrzeb zbioru NMT, na przykład ze zbiorów danych geodezyjnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK).
pub/12_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wysocki, Jerzy, and Paweł Orłowski. "THE IMPACT OF DIGITAL TERRAIN MODEL ON THE ACCURACY OF CALCULATING THE SURFACE AREA APPROXIMATED." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 3–16.
APA Wysocki J. and Orłowski P. (2013). THE IMPACT OF DIGITAL TERRAIN MODEL ON THE ACCURACY OF CALCULATING THE SURFACE AREA APPROXIMATED. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 3–16
ISO 690 Wysocki, Jerzy, Orłowski, Paweł. THE IMPACT OF DIGITAL TERRAIN MODEL ON THE ACCURACY OF CALCULATING THE SURFACE AREA APPROXIMATED. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 3–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-3.html