SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (2) 2013 str. 17–31

Janina Zaczek-Peplinska, Mariusz Pasik, Paweł Popielski

GEODEZYJNY MONITORING OBIEKTÓW W REJONIE ODDZIAŁYWANIA BUDOWY TUNELI I GŁĘBOKICH WYKOPÓW – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI

słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, głęboki wykop, przemieszczenia obiektów, drążenie tuneli
abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań zachowania gruntu i obiektów budowlanych w sąsiedztwie kilku inwestycji o różnym charakterze oddziaływań, takich jak: głębokie wykopy, drążenie tuneli metra tarczami mechanicznymi oraz wznoszenie budynków. Badania przeprowadzono w ścisłym centrum Warszawy. Obejmują one pomiary geodezyjne przemieszczeń i deformacji monitorowanych obiektów przy wykorzystaniu takich technik, jak: niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe oraz naziemne skanowanie laserowe. Dane uzyskane tymi metodami są podstawą kalibracji modeli numerycznych i odwrotnie – wyniki obliczeń numerycznych stanowią podstawę dla sformułowania warunków prowadzenia monitoringu obiektu i określenia oczekiwanych wartości przemieszczeń w poszczególnych fazach budowy oraz dopuszczalnych odchyleń, traktowanych jako wartości alarmowe.
pub/12_2_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zaczek-Peplinska, Janina, et al. "GEODETIC MONITORING OF OBJECTS IN THE AREA OF IMPACT CONSTRUCTION OF TUNNELS AND DEEP EXCAVATIONS – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.2 (2013): 17–31.
APA Zaczek-Peplinska, J. et al. (2013). GEODETIC MONITORING OF OBJECTS IN THE AREA OF IMPACT CONSTRUCTION OF TUNNELS AND DEEP EXCAVATIONS – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (2), 17–31
ISO 690 Zaczek-Peplinska, Janina, Pasik, Mariusz, Popielski, Paweł. GEODETIC MONITORING OF OBJECTS IN THE AREA OF IMPACT CONSTRUCTION OF TUNNELS AND DEEP EXCAVATIONS – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.2: 17–31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue2/abstract-17.html