SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 12 (2) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (2) 2013 str. 3–16
Jerzy Wysocki, Paweł Orłowski
WPŁYW NUMERYCZNEGO MODELU TERENU NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA APROKSYMOWANEJ POWIERZCHNI OBIEKTU
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 17–31
Janina Zaczek-Peplinska, Mariusz Pasik, Paweł Popielski
GEODEZYJNY MONITORING OBIEKTÓW W REJONIE ODDZIAŁYWANIA BUDOWY TUNELI I GŁĘBOKICH WYKOPÓW – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 33–41
Małgorzata Wdowska
WPŁYW ZMIAN STOPNIA WILGOTNOŚCI NA CHARAKTERYSTYKI ŚCIŚLIWOŚCI W BADANIACH EDOMETRYCZNYCH
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 43–51
Krzysztof Parylak, Zofia Zięba, Alicja Bułdys, Kinga Witek
WERYFIKACJA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW NIESPOISTYCH ZA POMOCĄ WZORÓW EMPIRYCZNYCH W UJĘCIU ICH MIKROSTRUKTURY
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 53–62
Wojciech Tschuschke
POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 63–72
Piotr Paprocki, Tomasz Kołanka, Sławomir Gawałko, Adrian Gańko
WYZNACZANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WSTECZNEJ DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA OSUWISKA
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 73–82
Wojciech Tymiński, Tomasz Kiełczewski
WPŁYW WSKAŹNIKA PLASTYCZNOŚCI NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE GRUNTÓW
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 83–90
Katarzyna Dołżyk, Zenon Szypcio
STANY GRANICZNE HYD W OBLICZENIACH STATECZNOŚCI DNA WYKOPU
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 91–100
Paweł Popielski
WERYFIKACJA PARAMETRÓW PODŁOŻA NA PODSTAWIE WYKONANEJ ANALIZY WSTECZ PRZY REALIZACJI GŁĘBOKICH POSADOWIEŃ W WARSZAWIE
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 101–122
Rajmund Leszek Ignatowicz, Krzysztof Górski
PRZEBUDOWA HALI WAGONOWNI W LESZNIE JAKO PRZYKŁAD REWITALIZACJI OBIEKTÓW KOLEJOWYCH
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 123–125
KRONIKA
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DR. HAB. INŻ. WOJCIECHA ŻÓŁTOWSKIEGO
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).