SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (1) 2013 str. 63–74

Edyta Malinowska, Bartłomiej Bursa, Piotr Chmielnicki, Wojciech Dziuba

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA KONSOLIDACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W SŁABONOŚNYCH GRUNTACH ORGANICZNYCH

słowa kluczowe: współczynnik konsolidacji pionowej, współczynnik konsolidacji poziomej, słabonośne grunty organiczne, komora Rowe’a.
abstrakt: Wyznaczanie współczynnika konsolidacji pionowej i poziomej w słabonośnych gruntach organicznych jest istotnym uzupełnieniem opisu charakterystyki naprężenie – odkształcenie w gruntach, które charakteryzuje duża anizotropia. Początkowa duża przepuszczalność znacząco malejąca w procesie odkształcenia, duża ściśliwość i nieliniowość parametrów zarówno odkształceniowych, jak i przepływu stanowi wyzwanie dla inżynierów, niejednokrotnie szukających możliwości posadowienia obiektów na słabonośnym podłożu budowlanym. W pracy scharakteryzowano metodę wyznaczania współczynnika konsolidacji, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym, oraz podano podstawowe zasady laboratoryjnego badania gruntów z wykorzystaniem komory Rowe’a.
pub/12_1_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malinowska, Edyta, et al. "DETERMINATION OF THE VERTICAL AND HORIZONTAL COEFFICIENT OF CONSOLIDATION IN SOFT ORGANIC SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.1 (2013): 63–74.
APA Malinowska, E. et al. (2013). DETERMINATION OF THE VERTICAL AND HORIZONTAL COEFFICIENT OF CONSOLIDATION IN SOFT ORGANIC SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (1), 63–74
ISO 690 Malinowska, Edyta, et al. DETERMINATION OF THE VERTICAL AND HORIZONTAL COEFFICIENT OF CONSOLIDATION IN SOFT ORGANIC SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.1: 63–74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue1/abstract-63.html