SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (1) 2013 str. 51–61

Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski

ZASTOSOWANIE CYKLICZNYCH BADAŃ CBR DO WYZNACZANIA PRZEMIESZCZEŃ PODŁOŻA DROGOWEGO

słowa kluczowe: przemieszczenie powierzchni podłoża gruntowego, obciążenia cykliczne, cykliczne badanie CBR
abstrakt: Celem artykułu było określenie przemieszczeń osiowych powstałych w wyniku działania siły cyklicznej przyłożonej na powierzchni podłoża gruntowego. Próbki zostały obciążone siłą, która spowodowała przemieszczenie powierzchni o 2,54 mm. Po tym badaniu próbki były obciążane wielokrotnie tą samą siłą. Ta procedura badawcza pozwoliła na zdefiniowanie rodzaju przemieszczeń w wyniku obciążenia cyklicznego. W artykule dokonano analizy poszczególnych przemieszczeń. Materiałem była glina piaszczysta z 8-procentowym dodatkiem wapna hydratyzowanego. Dodatkowym celem badań było udowodnienie wyraźnego zwiększenia sztywności gruntów kohezyjnych za pomocą stabilizacji oraz ukazanie różnorodnych ścieżek obciążenie – odciążenie dla stabilizowanej i niestabilizowanej gliny piaszczystej.
pub/12_1_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech, and Andrzej Głuchowski. "APPLICATION OF CYCLIC CBR TEST TO APPROXIMATION OF SUBGRADE DISPLACEMENT IN ROAD PAVEMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 12.1 (2013): 51–61.
APA Sas W. and Głuchowski A. (2013). APPLICATION OF CYCLIC CBR TEST TO APPROXIMATION OF SUBGRADE DISPLACEMENT IN ROAD PAVEMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (1), 51–61
ISO 690 Sas, Wojciech, Głuchowski, Andrzej. APPLICATION OF CYCLIC CBR TEST TO APPROXIMATION OF SUBGRADE DISPLACEMENT IN ROAD PAVEMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.1: 51–61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue1/abstract-51.html