SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (1) 2013 str. 37–50

Jacek Jaworski

PIERWSZA CZĘSTOŚĆ DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW W KSZTAŁCIE WYDRĄŻONEGO ŚCIĘTEGO STOŻKA

słowa kluczowe: słup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
abstrakt: W pracy wyprowadzono wzory na pierwszą częstość drgań własnych słupa w kształcie ściętego stożka i wydrążonego ściętego stożka (rury stożkowej). Przyjęto, że słup jest z materiału sprężystego, a jego masa jest rozłożona w sposób ciągły. Zastosowano metodę Rayleigha i przyjęto, że amplituda przemieszczeń osi drgającego pręta opisana jest funkcją trygonometryczną. Sposób wykorzystania wzorów pokazano na przykładach. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami obliczeń z innych prac i obliczeń według normy PN-77/B-02011.
pub/12_1_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaworski, Jacek. "FIRST NATURAL FREQUENCY OF COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE." Acta Sci.Pol. Architectura 12.1 (2013): 37–50.
APA Jaworski J. (2013). FIRST NATURAL FREQUENCY OF COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (1), 37–50
ISO 690 Jaworski, Jacek. FIRST NATURAL FREQUENCY OF COLUMNS IN FORM OF TUBES SHAPED LIKE A CONE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.1: 37–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue1/abstract-37.html