SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (1) 2013 str. 3–17

Marta Mazewska, Ewaryst Wierzbicki

MODELOWANIE TOLERANCYJNE PRZEWODNICTWA CIAPŁA W KOMPOZYTACH O STRUKTURZE DWUKIERUNKOWO-PERIODYCZNEJ

słowa kluczowe: przewodnictwo ciepła, przewodniki dwukierunkowo-periodyczne, uśrednianie tolerancyjne, efekt brzegowy
abstrakt: W niniejszej pracy sformułowano tolerancyjny model przewodnictwa ciepła, a następnie w ramach uzyskanego modelu przedstawiono próbę analizy zjawiska temperaturowego efektu brzegowego w wybranych kompozytach o dwukierunkowo periodycznej strukturze materialnej. Jako przedmiot analizy wybrano przegrodę zbudowaną z kompozytu, w którym każda płaszczyzna równoległa do zewnętrznej i wewnętrznej płaszczyzny przegrody jest płaszczyzną dwukierunkowej periodyki. Jako narzędzie modelowania wykorzystano tolerancyjny model przewodnictwa ciepła kompozytu periodycznego. W pracy ograniczono rozważania do przegród o heksagonalnej strukturze materialnej, a także sformułowano i rozwiązano zagadnienie graniczne opisujące zjawisko efektu brzegowego zachodzące w wymienionej przegrodzie.
pub/12_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazewska, Marta, and Ewaryst Wierzbicki. "SOME REMARKS ON THE TOLERANCE AVERAGING OF HEAT CONDUCTION IN COMPOSITES WITH BIPERIODIC STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Architectura 12.1 (2013): 3–17.
APA Mazewska M. and Wierzbicki E. (2013). SOME REMARKS ON THE TOLERANCE AVERAGING OF HEAT CONDUCTION IN COMPOSITES WITH BIPERIODIC STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (1), 3–17
ISO 690 Mazewska, Marta, Wierzbicki, Ewaryst. SOME REMARKS ON THE TOLERANCE AVERAGING OF HEAT CONDUCTION IN COMPOSITES WITH BIPERIODIC STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.1: 3–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue1/abstract-3.html