SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (1) 2013 str. 19–36

Wojciech Gilewski, Marta Sitek

ELEMENT SKOŃCZONY ŁUKU KOŁOWEGO O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI – STATYKA I DRGANIA WŁASNE

słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, łuk o średniej grubości
abstrakt: Niniejszy artykuł dotyczy elementu skończonego łuku kołowego o średniej grubości (Ar2Ph2). W pracy pokazano sposób wyprowadzenia „fizycznych” funkcji kształtu uwzględniających wpływ właściwości fizycznych materiału, geometrii przekroju poprzecznego i krzywizny łuku na jego deformację. Wykazano, że przy małym kącie rozwarcia elementu przechodzą one w odpowiednie funkcje elementu belkowego Timoshenki. Rozwiązano serię zadań z zastosowaniem prezentowanego elementu i otrzymano rozwiązania ścisłe w zakresie statyki oraz przybliżone wyniki w zagadnieniu drgań własnych. Wykazano dobrą zbieżność elementu w drugim typie zadań.
pub/12_1_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, and Marta Sitek. "FINITE ELEMENT OF MODERATELY THICK ARCH – STATICS AND FREE VIBRATIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.1 (2013): 19–36.
APA Gilewski W. and Sitek M. (2013). FINITE ELEMENT OF MODERATELY THICK ARCH – STATICS AND FREE VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (1), 19–36
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Sitek, Marta. FINITE ELEMENT OF MODERATELY THICK ARCH – STATICS AND FREE VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.1: 19–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue1/abstract-19.html