SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 12 (1) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 3–17
Marta Mazewska, Ewaryst Wierzbicki
MODELOWANIE TOLERANCYJNE PRZEWODNICTWA CIAPŁA W KOMPOZYTACH O STRUKTURZE DWUKIERUNKOWO-PERIODYCZNEJ
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 19–36
Wojciech Gilewski, Marta Sitek
ELEMENT SKOŃCZONY ŁUKU KOŁOWEGO O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI – STATYKA I DRGANIA WŁASNE
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 37–50
Jacek Jaworski
PIERWSZA CZĘSTOŚĆ DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW W KSZTAŁCIE WYDRĄŻONEGO ŚCIĘTEGO STOŻKA
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 51–61
Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski
ZASTOSOWANIE CYKLICZNYCH BADAŃ CBR DO WYZNACZANIA PRZEMIESZCZEŃ PODŁOŻA DROGOWEGO
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 63–74
Edyta Malinowska, Bartłomiej Bursa, Piotr Chmielnicki, Wojciech Dziuba
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA KONSOLIDACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W SŁABONOŚNYCH GRUNTACH ORGANICZNYCH
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).