SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 69–76

Krzysztof Wiśniewski, Piotr Fornalczyk

WPŁYW MODERNIZACJI BUDYNKÓW KRÓW MLECZNYCH NA ICH FUNKCJONALNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE OBORY KRÓW MLECZNYCH W FERMIE SGGW OBORY-GOŹDZIE

słowa kluczowe: modernizacja, obora, krowy mleczne, technologia, konstrukcja
abstrakt: W artykule przedstawiono sposoby modernizacji obór krów mlecznych w aspekcie technologicznym i budowlanym. Jako przykład modernizacji pod względem technologicznym i budowlanym przedstawiono prace, jakie zostały wykonane w jednej z obór znajdujących się w fermie krów w gospodarstwie doświadczalnym SGGW Obory-Goździe. Modernizacja obory polegała na zmianie technologii utrzymania zwierząt oraz stosownych zmianach budowlano-konstrukcyjnych w odniesieniu do przeznaczenia budynku.
pub/11_4_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, and Piotr Fornalczyk. "INFLUENCE OF THE MODERNIZATION OF BUILDINGS OF DAIRY COWS ON THEIR FUNCTIONALITY ON THE EXAMPLE OF THE BARN OF DAIRY COWS IN SGGW FARM OBORY-GOŹDZIE." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 69–76.
APA Wiśniewski K. and Fornalczyk P. (2012). INFLUENCE OF THE MODERNIZATION OF BUILDINGS OF DAIRY COWS ON THEIR FUNCTIONALITY ON THE EXAMPLE OF THE BARN OF DAIRY COWS IN SGGW FARM OBORY-GOŹDZIE. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 69–76
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Fornalczyk, Piotr. INFLUENCE OF THE MODERNIZATION OF BUILDINGS OF DAIRY COWS ON THEIR FUNCTIONALITY ON THE EXAMPLE OF THE BARN OF DAIRY COWS IN SGGW FARM OBORY-GOŹDZIE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 69–76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-69.html