SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 59–67

Krzysztof Wiśniewski, Marek Dohojda

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZAWILGOCENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W WARSZAWIE

słowa kluczowe: mostek cieplny, zawilgocenie przegród
abstrakt: W artykule omówiono przyczyny występowania zawilgocenia przegród budowlanych oraz czynniki, które sprzyjają powstawaniu tego zjawiska. Przedstawiono metody badania elementów konstrukcyjnych, które narażone są na zawilgocenie. Omówiono miejsca występowania oraz wpływ mostków cieplnych na powstawanie zawilgocenia przegród zewnętrznych w budynkach.
pub/11_4_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, and Marek Dohojda. "REASONS FOR COMING INTO EXISTENCE OF THE MOISTURE OF OUTSIDE BARRIERS ON THE EXAMPLE OF THE RESIDENTIAL BUILDING IN WARSAW." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 59–67.
APA Wiśniewski K. and Dohojda M. (2012). REASONS FOR COMING INTO EXISTENCE OF THE MOISTURE OF OUTSIDE BARRIERS ON THE EXAMPLE OF THE RESIDENTIAL BUILDING IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 59–67
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Dohojda, Marek. REASONS FOR COMING INTO EXISTENCE OF THE MOISTURE OF OUTSIDE BARRIERS ON THE EXAMPLE OF THE RESIDENTIAL BUILDING IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 59–67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-59.html