SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 51–57

Marek Dohojda

DYFUZJA RADONU RN222 PRZEZ BARIERĘ Z FOLII POLIETYLENOWEJ

słowa kluczowe: radon, dyfuzja, emisja, ekshalacja
abstrakt: W artykule omówiono zagadnienia dyfuzji radonu w gruncie, w szczególności możliwość przenikania do porów otwartych gruntu. Przedstawiono także drogę migracji radonu do budynków i warunki, jakie temu sprzyjają. Biorąc pod uwagę wynikające stąd zagrożenia, zaproponowano zapobiegające środki techniczne przy użyciu folii HDPE. Zaprezentowano metodę umożliwiającą pomiar dyfuzji radonu przez folie polietylenowe.
pub/11_4_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dohojda, Marek. "DIFFUSION RN222 THE POLIETYN FOIL STRUCTURAL BARRIER." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 51–57.
APA Dohojda M. (2012). DIFFUSION RN222 THE POLIETYN FOIL STRUCTURAL BARRIER. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 51–57
ISO 690 Dohojda, Marek. DIFFUSION RN222 THE POLIETYN FOIL STRUCTURAL BARRIER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 51–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-51.html