SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 5–16

Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak

DYNAMIKA MOSTU SOLIDARNOŚCI W PŁOCKU

słowa kluczowe: dynamika budowli, mosty, metoda elementów skończonych
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę dynamiczną mostu podwieszonego w Płocku (mostu Solidarności). Do obliczeń zbudowano model metodą elementów skończonych przy wykorzystaniu programu SOFISTIK. Jako podstawę do analizy dynamicznej wykonano obliczenia częstości drgań własnych i postaci drgań. Analizę drgań nieustalonych przeprowadzono metodą Newmarka i metodą superpozycji modalnej. Porównano obie te metody pod kątem kosztu obliczeń. Podano, przy jakich warunkach można z powodzeniem stoso wać metodę superpozycji modalnej.
pub/11_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, and Andrzej Kasprzak. "DYNAMICS OF SOLIDARITY BRIDGE IN PŁOCK." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 5–16.
APA Gilewski W. and Kasprzak A. (2012). DYNAMICS OF SOLIDARITY BRIDGE IN PŁOCK. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 5–16
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Kasprzak, Andrzej. DYNAMICS OF SOLIDARITY BRIDGE IN PŁOCK. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 5–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-5.html