SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 41–50

Sylwia Stępień, Piotr Osiński, Eugeniusz Koda

LABORATORYJNE BADANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI POPRZECZNEJ POD OBCIĄŻENIEM GEOWŁÓKNINY EKSPLOATOWANEJ NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

słowa kluczowe: geowłóknina, obciążenie, kolmatacja, wodoprzepuszczalność
abstrakt: Geowłókniny są materiałami szeroko stosowanym w systemach drenarskich takich obiektów, jak składowiska odpadów komunalnych. Ich główną funkcją jest ograniczenie efektu kolmatacji drenażu. Parametrem, którego wyznaczenie determinuje przydatność geowłókniny przy tego typu rozwiązaniach, jest wodoprzepuszczalność poprzeczna. W artykule zaprezentowana została metodyka i wyniki badań wodoprzepuszczalności poprzecznej geowłókniny eksploatowanej oraz czystej, poddanych obciążeniom normowym. Celem badań było określenie przepuszczalności na różnym etapie oraz w różnych warunkach obciążeniowych podczas eksploatacji materiału. Badania przeprowadzone zostały przy zastosowaniu obowiązujących norm. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić faktyczne zmiany wodoprzepuszczalności poprzecznej geowłókniny czystej i eksploatowanej pobranej ze składowiska odpadów Radiowo, w zależności od przyłożonego obciążenia, oraz zweryfikować efektywność zastosowanego materiału.
pub/11_4_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stępień, Sylwia, et al. "LABORATORY TESTS OF WATER PERMEABILITY UNDER LOAD OF NON-WOVEN GEOTEXTILE EXPLOITED AT LANDFILL SITE." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 41–50.
APA Stępień, S. et al. (2012). LABORATORY TESTS OF WATER PERMEABILITY UNDER LOAD OF NON-WOVEN GEOTEXTILE EXPLOITED AT LANDFILL SITE. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 41–50
ISO 690 Stępień, Sylwia, Osiński, Piotr, Koda, Eugeniusz. LABORATORY TESTS OF WATER PERMEABILITY UNDER LOAD OF NON-WOVEN GEOTEXTILE EXPLOITED AT LANDFILL SITE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 41–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-41.html