SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (4) 2012 str. 29–39

Wojciech Sas, Katarzyna Gabryś

LABORATORYJNE POMIARY SZTYWNOŚCI GRUNTU W KOLUMNIE REZONANSOWEJ

słowa kluczowe: sztywność w zakresie małych odkształceń, badania laboratoryjne, kolumna rezonansowa
abstrakt: Praca dotyczy oceny początkowej sztywności naturalnych gruntów spoistych. Sztywność początkową reprezentuje tutaj moduł odkształcenia postaciowego w zakresie małych odkształceń (G0 ), którego pomiarów dokonano przy różnych wartościach ciśnienia otaczającego, jak również zmiennych wartościach średniego naprężenia efektywnego. Badania zostały przeprowadzone w laboratorium przy użyciu kolumny rezonansowej. Materiał badawczy poddawano najpierw izotropowej konsolidacji, by następnie przejść do wyznaczenia sztywności gruntu dla zadanych wartości naprężeń efektywnych. W zależności od przyjętych warunków badania otrzymano różne wartości G0 , a ostateczne wyniki zilustrowano na wspólnych wykresach. Ponadto podjęto próbę ukazania silnej nieliniowości charakterystyki naprężenie – odkształcenie dla analizowanych gruntów. Główną motywacją do przeprowadzenia opisanych w pracy eksperymentów stała się potrzeba zrozumienia właściwości sztywności gruntów naturalnych w zakresie małych odkształceń.
pub/11_4_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt4/11_4_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech, and Katarzyna Gabryś. "LABORATORY MEASUREMENT OF SHEAR STIFFNESS IN RESONANT COLUMN APPARATUS." Acta Sci.Pol. Architectura 11.4 (2012): 29–39.
APA Sas W. and Gabryś K. (2012). LABORATORY MEASUREMENT OF SHEAR STIFFNESS IN RESONANT COLUMN APPARATUS. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (4), 29–39
ISO 690 Sas, Wojciech, Gabryś, Katarzyna. LABORATORY MEASUREMENT OF SHEAR STIFFNESS IN RESONANT COLUMN APPARATUS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.4: 29–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue4/abstract-29.html