SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 11 (4) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (4) 2012 str. 5–16
Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak
DYNAMIKA MOSTU SOLIDARNOŚCI W PŁOCKU
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 17–28
Mariusz Sobolewski
OSZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE UZYSKIWANEJ NA PRÓBKACH SZEŚCIENNYCH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 29–39
Wojciech Sas, Katarzyna Gabryś
LABORATORYJNE POMIARY SZTYWNOŚCI GRUNTU W KOLUMNIE REZONANSOWEJ
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 41–50
Sylwia Stępień, Piotr Osiński, Eugeniusz Koda
LABORATORYJNE BADANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI POPRZECZNEJ POD OBCIĄŻENIEM GEOWŁÓKNINY EKSPLOATOWANEJ NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 51–57
Marek Dohojda
DYFUZJA RADONU RN222 PRZEZ BARIERĘ Z FOLII POLIETYLENOWEJ
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 59–67
Krzysztof Wiśniewski, Marek Dohojda
PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZAWILGOCENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W WARSZAWIE
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 69–76
Krzysztof Wiśniewski, Piotr Fornalczyk
WPŁYW MODERNIZACJI BUDYNKÓW KRÓW MLECZNYCH NA ICH FUNKCJONALNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE OBORY KRÓW MLECZNYCH W FERMIE SGGW OBORY-GOŹDZIE
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).