SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 55–62

Krzysztof Woźniak

ELEWACJE WSPÓŁCZESNYCH PRAWOSŁAWNYCH CERKWI W POLSCE O FORMACH NIEHISTORYZUJĄCYCH

słowa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, świątynie wschodnie
abstrakt: W artykule przedstawiono rozwiązania elewacji cerkwi nurtu współczesnego w Polsce. W ich różnorodnych formach oraz detalach można odnaleźć zarówno cechy współczesne, jak i inspirowane tradycją. Często w wyrazie plastycznym świątyń brakuje miękkości, charakterystycznej dla tego typu współczesnej architektury. W obiektach tego nurtu obok głównego korpusu pojawiają się wieże. W badanej grupie świątyń rozwiązania szczegółowe bardzo często czerpią inspiracje z rozwiązań tradycyjnych, choć całość kompozycji elewacji wyraża jednak ich współczesną proweniencję.
pub/11_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Krzysztof. "THE ELEVATIONS OF CONTEMPORARY ORTHODOX CHURCHES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 55–62.
APA Woźniak K. (2012). THE ELEVATIONS OF CONTEMPORARY ORTHODOX CHURCHES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 55–62
ISO 690 Woźniak, Krzysztof. THE ELEVATIONS OF CONTEMPORARY ORTHODOX CHURCHES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 55–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-55.html