SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 37–45

Zdzisław Skutnik, Piotr Król

OPORY TARCIA GRUNTU NA POWIERZCHNIACH BOCZNYCH FUNDAMENTÓW GŁĘBOKICH W WARUNKACH ODPRĘŻONEGO PODŁOŻA

słowa kluczowe: tarcie boczne, fundamenty głębokie, odprężone podłoże, badania geotechniczne, parametry geotechniczne
abstrakt: W artykule przedstawiono rozważania na temat wpływu odprężenia podłoża na ocenę nośności gruntów tego podłoża w warunkach posadowienia pośredniego. Na podstawie przeprowadzonych sondowań dylatometrycznych DMT, przeprowadzonych przed wykonaniem wykopu i po jego wykonaniu, wykazano, że czynność ta nie zawsze powoduje odprężenie podłoża, a przede wszystkim nie zmniejsza tarcia gruntu na powierzchniach bocznych fundamentów głębokich. Wartość tarcia przyjmowana jest zazwyczaj na podstawie rodzaju gruntu i stanu naprężenia [PN-83/B-02482], co – jak wykazano przy projektowaniu na przykład pali fundamentowych – może prowadzić do jej zaniżania, a tym samym przeprojektowania fundamentu.
pub/11_3_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skutnik, Zdzisław, and Piotr Król. "SKIN FRICTION BETWEEN THE SOIL AND LATERAL SURFACE OF DEEP FOUNDATION WITH IN THE RELAXED SUBSOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 37–45.
APA Skutnik Z. and Król P. (2012). SKIN FRICTION BETWEEN THE SOIL AND LATERAL SURFACE OF DEEP FOUNDATION WITH IN THE RELAXED SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 37–45
ISO 690 Skutnik, Zdzisław, Król, Piotr. SKIN FRICTION BETWEEN THE SOIL AND LATERAL SURFACE OF DEEP FOUNDATION WITH IN THE RELAXED SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 37–45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-37.html