SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 3–9

Olga Szlachetka, Monika Wągrowska, Czesław Woźniak

DWUETAPOWE ASYMPTOTYCZNE MODELOWANIE PRZEWODNICTWA CIEPŁA W WARSTWIE O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: materiał typu FGM, poprzeczna gradacja efektywnych własności, przewodnictwo ciepła, homogenizacja
abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie dla warstwy o funkcyjnej gradacji własności równań przewodnictwa ciepła o wolnozmiennych współczynnikach. Zaproponowana procedura realizowania jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie dwa różne izotropowe materiały wzmocnione są periodycznie rozmieszonymi bardzo cienkimi warstwami. Przy użyciu procedury homogenizacji otrzymuje się dwa nowe ortotropowe materiały. W drugim etapie te nowe materiały są połączone ze sobą i tworzą materiał o funkcyjnej gradacji własności, który jest podstawą dalszych analiz.
pub/11_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szlachetka, Olga, et al. "A TWO-STEP ASYMPTOTIC MODELLING OF THE HEAT CONDUCTION IN A FUNCTIONALLY GRADED STRATIFIED LAYER." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 3–9.
APA Szlachetka, O. et al. (2012). A TWO-STEP ASYMPTOTIC MODELLING OF THE HEAT CONDUCTION IN A FUNCTIONALLY GRADED STRATIFIED LAYER. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 3–9
ISO 690 Szlachetka, Olga, Wągrowska, Monika, Woźniak, Czesław. A TWO-STEP ASYMPTOTIC MODELLING OF THE HEAT CONDUCTION IN A FUNCTIONALLY GRADED STRATIFIED LAYER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 3–9.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-3.html