SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 23–36

Anna Gołębiewska

POLSKA KLASYFIKACJA WEDŁUG PN-B-02480:1986 ZGODNA Z WYMAGANIAMI PN-EN ISO 14688:2006

słowa kluczowe: polska klasyfikacja gruntów zgodna z ISO
abstrakt: W artykule przedstawiono oryginalną propozycję dostosowania polskiej klasyfikacji gruntów według PN-B-02480:1986 do nomenklatury wymaganej przez PN-EN ISO 14688-1:2006. Uzasadniono w nim, że polska klasyfikacja gruntów na podstawie uziarnienia oraz odpowiadającego mu makroskopowego rozpoznania gruntów spełnia wymagania dotyczące zasad i metodyki rozpoznawania gruntów według PN-EN ISO 14688:2006. Polska klasyfikacja gruntów powinna być – po wprowadzeniu drobnych zmian (tutaj prezentowanych) –dopuszczona do stosowania w ramach PN-EN ISO 14688:2006 poprzez umieszczenie w załączniku krajowym tej normy. Zaprezentowana propozycja powinna wzbudzić przyjazny odbiór u inżynierów branży budowlanej, daje bowiem szansę wprowadzenia normy PN-EN ISO 14688-1:2006 z równoczesnym zachowaniem pojęć, do których są oni w Polsce od kilkudziesięciu lat przyzwyczajeni.
pub/11_3_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołębiewska, Anna. "POLISH CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH PN-B-02480:1986 CONSISTENT WITH THE REQUIREMENTS OF PN-EN ISO 14688:2006." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 23–36.
APA Gołębiewska A. (2012). POLISH CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH PN-B-02480:1986 CONSISTENT WITH THE REQUIREMENTS OF PN-EN ISO 14688:2006. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 23–36
ISO 690 Gołębiewska, Anna. POLISH CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH PN-B-02480:1986 CONSISTENT WITH THE REQUIREMENTS OF PN-EN ISO 14688:2006. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 23–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-23.html