SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (3) 2012 str. 11–22

Anna Celmer-Al-Sabouni, Wojciech Gilewski

DYNAMICZNE DZIAŁANIE WIATRU NA MOST PODWIESZONY

słowa kluczowe: dynamika budowli, most podwieszony, obciążenie wiatrem
abstrakt: Przedmiotem pracy jest opis odpowiedzi mostu podwieszonego na dynamiczne działanie wiatru. Zastosowano model, który bazuje na metodzie elementów skończonych, na przykładzie mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Podstawą do analizy przy wykorzystaniu metody superpozycji modalnej jest analiza drgań własnych konstrukcji. Obciążenie wiatrem przyjęto według normy Eurokod 1, zakładając harmoniczny rozkład funkcji po czasie. Zaobserwowano i opisano zjawiska częściowego rezonansu i flatteru.
pub/11_3_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Celmer-Al-Sabouni, Anna, and Wojciech Gilewski. "CABLE-STAYED BRIDGE UNDER DYNAMIC WIND ACTION." Acta Sci.Pol. Architectura 11.3 (2012): 11–22.
APA Celmer-Al-Sabouni A. and Gilewski W. (2012). CABLE-STAYED BRIDGE UNDER DYNAMIC WIND ACTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (3), 11–22
ISO 690 Celmer-Al-Sabouni, Anna, Gilewski, Wojciech. CABLE-STAYED BRIDGE UNDER DYNAMIC WIND ACTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.3: 11–22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue3/abstract-11.html