SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 11 (3) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 3–9
Olga Szlachetka, Monika Wągrowska, Czesław Woźniak
DWUETAPOWE ASYMPTOTYCZNE MODELOWANIE PRZEWODNICTWA CIEPŁA W WARSTWIE O FUNKCYJNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 11–22
Anna Celmer-Al-Sabouni, Wojciech Gilewski
DYNAMICZNE DZIAŁANIE WIATRU NA MOST PODWIESZONY
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 23–36
Anna Gołębiewska
POLSKA KLASYFIKACJA WEDŁUG PN-B-02480:1986 ZGODNA Z WYMAGANIAMI PN-EN ISO 14688:2006
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 37–45
Zdzisław Skutnik, Piotr Król
OPORY TARCIA GRUNTU NA POWIERZCHNIACH BOCZNYCH FUNDAMENTÓW GŁĘBOKICH W WARUNKACH ODPRĘŻONEGO PODŁOŻA
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 47–54
Marek Bajda, Nikodem Sarosiak, Katarzyna Markowska-Lech
WYKORZYSTANIE POWIERZCHNIOWYCH SONDOWAŃ SEJSMICZNYCH DO OCENY STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 55–62
Krzysztof Woźniak
ELEWACJE WSPÓŁCZESNYCH PRAWOSŁAWNYCH CERKWI W POLSCE O FORMACH NIEHISTORYZUJĄCYCH
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).