SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (2) 2012 str. 43–56

Krzysztof Woźniak

LITURGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WNĘTRZ CERKWI

słowa kluczowe: architektura sakralna, cerkwie, świątynie wschodnie
abstrakt: Powojenna architektura cerkiewna w Polsce zasadniczo tworzona jest w dwóch konwencjach – o formach konsekwentnie nawiązujących do tradycyjnych oraz o formach od tych wzorców zdystansowanych. W artykule przedstawiono sposób kształtowania wnętrz cerkwi pierwszego typu. Skoncentrowano się na pełnionej przez nie funkcji liturgicznej oraz przybliżono związaną z tym symbolikę. Zauważono zjawisko zaniku tradycyjnego przeznaczenia prothesis, a także przejmowania funkcji proskomidionu przez sanktuarium.
pub/11_2_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Krzysztof. "THE LITURGICAL ASPECTS OF INTERIORS OF ORTHODOX CHURCHES." Acta Sci.Pol. Architectura 11.2 (2012): 43–56.
APA Woźniak K. (2012). THE LITURGICAL ASPECTS OF INTERIORS OF ORTHODOX CHURCHES. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (2), 43–56
ISO 690 Woźniak, Krzysztof. THE LITURGICAL ASPECTS OF INTERIORS OF ORTHODOX CHURCHES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.2: 43–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue2/abstract-43.html