SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (2) 2012 str. 35–42

Mirosława Górecka

GŁÓWNE ZALECENIA W PROJEKTOWANIU NISKOENERGOCHŁONNYCH DOMÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: dom wiejski, energooszczędność, elementy funkcjonalno-przestrzenne
abstrakt: W artykule przedstawiono główne zalecenia w projektowaniu niskoenergochłonnych domów wiejskich, uwzględniające rozwiązania architektoniczne. Zwrócono uwagę na kształtowanie ich elementów funkcjonalno-przestrzennych, takich jak: bryła, w tym forma przestrzenna dachu, układ pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, elementy struktury budynku z wykorzystaniem właściwości gruntu jako izolatora i akumulatora ciepła oraz usytuowanie domu na działce wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.
pub/11_2_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górecka, Mirosława. "MAIN RECOMMENDATIONS IN DESIGN OF LOW ENERGY CONSUMING COUNTRY HOUSES." Acta Sci.Pol. Architectura 11.2 (2012): 35–42.
APA Górecka M. (2012). MAIN RECOMMENDATIONS IN DESIGN OF LOW ENERGY CONSUMING COUNTRY HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (2), 35–42
ISO 690 Górecka, Mirosława. MAIN RECOMMENDATIONS IN DESIGN OF LOW ENERGY CONSUMING COUNTRY HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.2: 35–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue2/abstract-35.html