SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (2) 2012 str. 3–10

Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev

ZAGADNIENIE EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W LINIOWO-SPRĘŻYSTEJ PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: poprzeczna gradacja własności, asymptotyczny wariant modelowania tolerancyjnego – homogenizacja lokalna, efekt warstwy brzegowej
abstrakt: Rozpatrzono zagadnienie efektu warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej charakteryzującej się poprzeczną gradacją własności dla zagadnienia stacjonarnego. Każda warstwa rozpatrywanej przegrody zbudowana jest z dwóch izotropowych, jednorodnych, sprężystych materiałów. Rozwiązanie bez uwzględnienia efektu warstwy brzegowej ograniczono do jednowymiarowego zagadnienia w ramach wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej. Równania efektu warstwy brzegowej przedstawiono w ramach modelu tolerancyjnego.
pub/11_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wągrowska, Monika, and Joanna Witkowska-Dobrev. "EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH TRANSVERSAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Architectura 11.2 (2012): 3–10.
APA Wągrowska M. and Witkowska-Dobrev J. (2012). EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH TRANSVERSAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (2), 3–10
ISO 690 Wągrowska, Monika, Witkowska-Dobrev, Joanna. EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH TRANSVERSAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.2: 3–10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue2/abstract-3.html