SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (2) 2012 str. 25–33

Marek Bajda, Marcin Biliniak, Mariusz Lech

WYKORZYSTANIE SONDY CPTU 15 CM2 DO BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

słowa kluczowe: badania terenowe, sondowania CPTU, CPTU 15 cm2
abstrakt: Wyznaczenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje profesjonalne badania terenowe i laboratoryjne gruntu. W praktyce inżynierskiej coraz bardziej popularnym urządzeniem stosowanym do badań terenowych podłoża gruntowego jest sonda statyczna CPTU. Wytyczne i zalecenia dotyczą tylko sondy o powierzchni stożka 10 cm2, ale dopuszczają też do użycia m.in. sondę o powierzchni stożka 15 cm2. W przypadku wykorzystywania stożków CPTU o różnych rozmiarach pojawia się problem wpływu wielkości sondy na uzyskiwane w trakcie sondowania wyniki. W artykule przedstawiono oraz przeanalizowano wyniki uzyskane w trakcie badań dwiema końcówkami piezometrycznymi: standardową o powierzchni stożka 10 cm2 oraz sondą o powierzchni stożka 15 cm2.
pub/11_2_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bajda, Marek, et al. "THE USE OF 15 cm2 CPTU FOR INVESTIGATIONS OF SUBSOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 11.2 (2012): 25–33.
APA Bajda, M. et al. (2012). THE USE OF 15 cm2 CPTU FOR INVESTIGATIONS OF SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (2), 25–33
ISO 690 Bajda, Marek, Biliniak, Marcin, Lech, Mariusz. THE USE OF 15 cm2 CPTU FOR INVESTIGATIONS OF SUBSOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.2: 25–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue2/abstract-25.html