SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (2) 2012 str. 11–23

Simon Rabarijoely, Paweł Sujka

STATYSTYCZNE IDENTYFIKACJE WARSTW GRUNTÓW NA PODSTAWIE SONDOWAŃ GEOTECHNICZNYCH

słowa kluczowe: klasyfikacja gruntów, sondowania CPT i DMT, analiza statystyczna
abstrakt: W artykule przedstawione zostały ogólne zasady wydzielenia warstw gruntów na podstawie sondowań geotechnicznych. Zestawiono wyniki badań CPT oraz DMT z kampusu SGGW, a także wyznaczono w podłożu warstwy geotechniczne. Na podstawie wyników z badań laboratoryjnych, przede wszystkim analizy uziarnienia, rozpoznano rodzaj gruntu i porównano z danymi określonymi w badaniach terenowych. Przeprowadzono również analizę statystyczną danych z badań terenowych. Dodatkowo przedstawiono różnice w klasyfikacji gruntów według polskiej normy PN-86/B-02480 i normy europejskiej PN-EN ISO 14688.
pub/11_2_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon, and Paweł Sujka. "SOIL CLASSIFICATION BASED ON CPT AND DMT TEST." Acta Sci.Pol. Architectura 11.2 (2012): 11–23.
APA Rabarijoely S. and Sujka P. (2012). SOIL CLASSIFICATION BASED ON CPT AND DMT TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (2), 11–23
ISO 690 Rabarijoely, Simon, Sujka, Paweł. SOIL CLASSIFICATION BASED ON CPT AND DMT TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.2: 11–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue2/abstract-11.html