SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (1) 2012 str. 49–56

Hanna Złotoszewska-Niedziałek

WYPIĘTRZENIE STRUKTURALNE JAKO BARIERA GEOLOGICZNA DLA MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW

słowa kluczowe: wypiętrzenie strukturalne, wody podziemne, warunki hydrogeologiczne, składowisko odpadów
abstrakt: Na podstawie obserwacji prowadzonych w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych „Otwock-Świerk” przedstawiono rolę wypiętrzenia strukturalnego jako bariery geologicznej ograniczającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku wód podziemnych. Analizowany obiekt znajduje się na Równinie Garwolińskiej – zdenudowanej wysoczyźnie morenowej powstałej w czasie zlodowaceń środkowopolskich. Złożone warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska są efektem procesów glacitektonicznych, które doprowadziły do wypiętrzenie osadów podłoża czwartorzędu i deformacji warstw osadów glacjalnych.
pub/11_1_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Złotoszewska-Niedziałek, Hanna. "STRUCTURAL UPLIFT AS GEOLOGICAL BARRIER IN THE TRANSPORT OF POLLUTION TO THE GROUNDWATER IN THE VICINITY OF THE LANDFILL SITE." Acta Sci.Pol. Architectura 11.1 (2012): 49–56.
APA Złotoszewska-Niedziałek H. (2012). STRUCTURAL UPLIFT AS GEOLOGICAL BARRIER IN THE TRANSPORT OF POLLUTION TO THE GROUNDWATER IN THE VICINITY OF THE LANDFILL SITE. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (1), 49–56
ISO 690 Złotoszewska-Niedziałek, Hanna. STRUCTURAL UPLIFT AS GEOLOGICAL BARRIER IN THE TRANSPORT OF POLLUTION TO THE GROUNDWATER IN THE VICINITY OF THE LANDFILL SITE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.1: 49–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue1/abstract-49.html