SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (1) 2012 str. 39–48

Mariusz Sobolewski

NIEPEWNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE UZYSKIWANA NA PRÓBKACH SZEŚCIENNYCH

słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, niepewność wyniku, ocena wytrzymałości, klasa wytrzymałości
abstrakt: Wytrzymałość betonu na ściskanie odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych. Artykuł dotyczy szacowania niepewności wyników badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych. Wysoka jakość uzyskiwanych wyników z badań jest niezmiernie ważna do prawidłowej oceny badanego materiału. O jakości wyniku można mówić, jeśli znana jest niepewność pomiaru. Jej znajomość pozwala dokonywać porównania wyników badań uzyskiwanych dla różnych klas betonu przez różne laboratoria. W pierwszej części pracy uporządkowano i przedstawiono wiadomości w zakresu teorii niepewności wraz z szacowaniem niepewności wyników pomiarów. Na podstawie opisanej teorii opracowano wzór (11) do określania niepewności rozszerzonej wytrzymałości betonu (fcm). Artykuł zawiera wyniki badań wraz z wstępną ich oceną. Celem badań była weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej ulepszenia kryterium oceny parametrów mechanicznych betonu. W następnym artykule zaproponowane kryteria oceny cech mechanicznych betonu, wynikające z teorii niepewności, porównane zostaną z kryterium oceny wyniku, które bazuje na statystycznym rachunku błędu pomiaru.
pub/11_1_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobolewski, Mariusz. "UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE." Acta Sci.Pol. Architectura 11.1 (2012): 39–48.
APA Sobolewski M. (2012). UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (1), 39–48
ISO 690 Sobolewski, Mariusz. UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.1: 39–48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue1/abstract-39.html