SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (1) 2012 str. 3–14

Eugeniusz Koda, Piotr Osiński

POPRAWA STATECZNOŚCI SKARP JAKO WYNIK ZASTOSOWANIA ZRÓŻNICOWANYCH METOD WZMOCNIENIA

słowa kluczowe: składowisko, osuwisko, geosyntetyki, okrywa roślinna, materiały odpadowe
abstrakt: Artykuł przedstawia zastosowanie zróżnicowanych metod wzmocnienia skarp składowiska Radiowo przy użyciu materiałów antropogenicznych, geosyntetyków oraz metod bioinżynierii. Zaprezentowany w artykule przykład dowodzi, iż kombinacja zbrojenia oraz kształtowania skarp znacząco poprawia współczynnik stateczności ogólnej. Materiały zastosowane w celu wzmocnienia skarp składały się z materacy, zużytych opon, odpadów ze składowiska, materiałów geosyntetycznych, geosiatek oraz technik bioinżynierskich. Ocena efektywności zastosowanych rozwiązań została przeprowadzona na drodze modelowania numerycznego oraz długotrwałych obserwacji terenowych wzmocnionej konstrukcji. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy uwzględnieniu wymaganych parametrów geotechnicznych zastosowanych materiałów. Ponadto badanie dowiodło, iż zastosowanie okrywy roślinnej wyścielonej materiałem kompostowym znacząco poprawiło warunki stateczności skarp rozpatrywanego obiektu. Wyniki analiz numerycznych oraz obserwacje terenowe dowiodły poprawności zastosowanych rozwiązań, gdyż współczynnik stateczność ogólnej skarp wzmocnionych znacząco poprawił się w stosunku do warunków bez zbrojenia, a żadne oznaki utraty stateczności obiektu nie zostały do tej pory zaobserwowane.
pub/11_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koda, Eugeniusz, and Piotr Osiński. "IMPROVEMENT OF SLOPE STABILITY AS A RESULT OF COMBINING DIVERSE REINFORCEMENT METHODS." Acta Sci.Pol. Architectura 11.1 (2012): 3–14.
APA Koda E. and Osiński P. (2012). IMPROVEMENT OF SLOPE STABILITY AS A RESULT OF COMBINING DIVERSE REINFORCEMENT METHODS. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (1), 3–14
ISO 690 Koda, Eugeniusz, Osiński, Piotr. IMPROVEMENT OF SLOPE STABILITY AS A RESULT OF COMBINING DIVERSE REINFORCEMENT METHODS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.1: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue1/abstract-3.html