SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (1) 2012 str. 29–38

Jarosław Szulc

WPŁYW PODATNOŚCI ELEMENTÓW PODPOROWYCH NA NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE STROPÓW Z PŁYT KANAŁOWYCH

słowa kluczowe: płyty kanałowe, nośność na ścinanie, podatność podpór, schemat obliczeniowy
abstrakt: W normach krajowych dotyczących płyt kanałowych wskazuje się, że w przypadku stosowania podpór odkształcalnych przy wyznaczaniu wartości naprężeń głównych rozciągających, stanowiących element warunku nośności na ścinanie stropu, uwzględnić należy dodatkowe naprężenia ścinające, działające poprzecznie w stosunku do rozpiętości elementów płytowych. Przeprowadzone w laboratorium VTT-Espoo w Finlandii badania doświadczalne oraz wykonane analizy obliczeniowe wykazały, że wielkość wpływu podatności podpór uzależniona jest od szeregu szczegółów konstrukcyjnych, m.in. od głębokości wypełnienia kanałów płyt stropowych betonem czy obecności warstwy nadbetonu konstrukcyjnego. W artykule przedstawiono schemat obliczeniowy sprawdzania nośności na ścinanie stropu z płyt kanałowych opartych na podporach sprężystych z podaniem konsekwencji w przypadku pominięcia tego zagadnienia.
pub/11_1_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szulc, Jarosław. "EFFECT OF NON-RIGID SUPPORT ELEMENTS ON SHEAR RESISTANCE OF HC FLOOR SLAB." Acta Sci.Pol. Architectura 11.1 (2012): 29–38.
APA Szulc J. (2012). EFFECT OF NON-RIGID SUPPORT ELEMENTS ON SHEAR RESISTANCE OF HC FLOOR SLAB. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (1), 29–38
ISO 690 Szulc, Jarosław. EFFECT OF NON-RIGID SUPPORT ELEMENTS ON SHEAR RESISTANCE OF HC FLOOR SLAB. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.1: 29–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue1/abstract-29.html