SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 11 (1) 2012 str. 15–28

Simon Rabarijoely

OBLICZENIA STATECZNOŚCI ZAPORY W NIELISZU W ODNIESIENIU DO EUROKODU 7

słowa kluczowe: stateczność skarpy, Eurokod 7
abstrakt: W artykule przedstawiono charakterystykę zapory w Nieliszu, dokonano porównania parametrów geotechnicznych podłoża tej zapory według Larssona i Marchettiego oraz obliczono warunki stateczności zapory ze względu na przebicie hydrauliczne (HYD) według Eurokodu 7 i stateczności ogólnej zapory przy rożnych poziomach piętrzenia za pomocą programu Slope/W.
pub/11_1_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "ASSESSMENT OF EMBANKMENT STABILITY BY GEOTECHNICAL SOUNDINGS BASED ON EUROCODE 7." Acta Sci.Pol. Architectura 11.1 (2012): 15–28.
APA Rabarijoely S. (2012). ASSESSMENT OF EMBANKMENT STABILITY BY GEOTECHNICAL SOUNDINGS BASED ON EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 11 (1), 15–28
ISO 690 Rabarijoely, Simon. ASSESSMENT OF EMBANKMENT STABILITY BY GEOTECHNICAL SOUNDINGS BASED ON EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2012, 11.1: 15–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume11/issue1/abstract-15.html