SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 11 (1) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 3–14
Eugeniusz Koda, Piotr Osiński
POPRAWA STATECZNOŚCI SKARP JAKO WYNIK ZASTOSOWANIA ZRÓŻNICOWANYCH METOD WZMOCNIENIA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 15–28
Simon Rabarijoely
OBLICZENIA STATECZNOŚCI ZAPORY W NIELISZU W ODNIESIENIU DO EUROKODU 7
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 29–38
Jarosław Szulc
WPŁYW PODATNOŚCI ELEMENTÓW PODPOROWYCH NA NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE STROPÓW Z PŁYT KANAŁOWYCH
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 39–48
Mariusz Sobolewski
NIEPEWNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE UZYSKIWANA NA PRÓBKACH SZEŚCIENNYCH
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 49–56
Hanna Złotoszewska-Niedziałek
WYPIĘTRZENIE STRUKTURALNE JAKO BARIERA GEOLOGICZNA DLA MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).