SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (4) 2011 str. 33–41

Gabriela Rutkowska, Daniel Zaradkiewicz

BETON ZWYKŁY JAKO MATERIAŁ DO AKUMULACJI CIEPŁA W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM

słowa kluczowe: beton zwykły, pojemność cieplna, akumulacja cieplna
abstrakt: W artykule przedstawiono właściwości cieplne betonu zwykłego jako materiału akumulującego ciepło. Badania pojemności cieplnej oraz przewodności cieplnej przeprowadzono na betonach zwykłych różnych klas wytrzymałościowych i na betonie z dodatkiem uszczelniającym. Badania wykonano sondą TP01 w Centrum Wodnym. Analiza wyników, jakie otrzymano, wskazała, że przy wzroście współczynnika przewodności cieplnej wzrasta także objętościowa pojemność cieplna. Przy zbliżonych gęstościach betonu zwykłego zauważono, że im większa pojemność cieplna, tym mniejszą wartość ciepła właściwego posiadają betony zwykłe.
pub/10_4_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela, and Daniel Zaradkiewicz. "REGULAR CONCRETE AS A MATERIAL USED TO ACCUMULATE HEAT IN THE ENERGY-SAVING BUILDING." Acta Sci.Pol. Architectura 10.4 (2011): 33–41.
APA Rutkowska G. and Zaradkiewicz D. (2011). REGULAR CONCRETE AS A MATERIAL USED TO ACCUMULATE HEAT IN THE ENERGY-SAVING BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (4), 33–41
ISO 690 Rutkowska, Gabriela, Zaradkiewicz, Daniel. REGULAR CONCRETE AS A MATERIAL USED TO ACCUMULATE HEAT IN THE ENERGY-SAVING BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.4: 33–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue4/abstract-33.html