SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (4) 2011 str. 3–16

Andrzej Ciepielowski

10-LECIE ACTA SCIENTIARUM POLONORUM SERIA ARCHITECTURA

słowa kluczowe: budownictwo, organizacja pisma, tematyka
abstrakt: Pismo wydawane jest od 2001 roku przez Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako jedno z 15 serii specjalistycznych. Do tej pory ukazało się 27 zeszytów, w których opublikowano 184 artykuły, w tym 17 w języku angielskim. Autorami artykułów byli zarówno wybitni, jak i początkujący naukowcy. Tematyka obejmowała problematykę budownictwa w szerokim znaczeniu tego słowa – od podstaw teoretycznych budownictwa, projektowania i modelowania, poprzez budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie, budownictwo wodne, a zwłaszcza jego podstawy hydrauliczne i hydrologiczne, materiały budowlane i architekturę małych form aż do wybranych zagadnień planowania przestrzennego.
pub/10_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciepielowski, Andrzej. "THE DECADE OF ACTA SCIENTIARUM POLONORUM – ARCHITECTURA." Acta Sci.Pol. Architectura 10.4 (2011): 3–16.
APA Ciepielowski A. (2011). THE DECADE OF ACTA SCIENTIARUM POLONORUM – ARCHITECTURA. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (4), 3–16
ISO 690 Ciepielowski, Andrzej. THE DECADE OF ACTA SCIENTIARUM POLONORUM – ARCHITECTURA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.4: 3–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue4/abstract-3.html