SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (4) 2011 str. 25–32

Anna Szymczak-Graczyk

OBCIĄŻENIE WIATREM BUDYNKÓW

słowa kluczowe: obciążenie wiatrem, projektowanie budynków, normy budowlane
abstrakt: Celem pracy jest przeprowadzenie analizy obciążenia wiatrem w związku ze zwiększonymi obciążeniami wprowadzonymi w 2011 roku do normy PN-77/B-02011/Az1:2009. Analizą objęty został dach stalowej hali jednonawowej oraz dach domu jednorodzinnego. Porównano dopuszczalne wartości obciążenia wiatrem przed wprowadzeniem zmian do normy oraz po ich wprowadzeniu. Podano orientacyjne parcie wiatru na dach i ściany budynku w odniesieniu do prędkości porywów wiatru występujących w Polsce. Motywacją do przeprowadzenia obliczeń było uzyskanie wyników porównawczych dla obiektów zaprojektowanych przed 2009 rokiem i projektowanych obecnie.
pub/10_4_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymczak-Graczyk, Anna. "LOAD WIND OF BUILDING." Acta Sci.Pol. Architectura 10.4 (2011): 25–32.
APA Szymczak-Graczyk A. (2011). LOAD WIND OF BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (4), 25–32
ISO 690 Szymczak-Graczyk, Anna. LOAD WIND OF BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.4: 25–32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue4/abstract-25.html