SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (4) 2011 str. 17–23

Wiesław Buczkowski

ZASTOSOWANIE ŚCIĄGÓW I PRZYPÓR SPOSOBEM NA REDYSTRYBUCJĘ PRZEMIESZCZEŃ I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH W MONOLITYCZNYCH ZBIORNIKACH PROSTOPADŁOŚCIENNYCH

słowa kluczowe: zbiorniki prostopadłościenne, przestrzenna praca statyczna, metoda różnic skończonych
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statycznych zbiornika prostopadłościennego uzyskane metodą numeryczną – metodą wariacyjnego ujęcia różnic skończonych. W obliczeniach uwzględniono przestrzenny charakter pracy statycznej oraz współpracę konstrukcji z podłożem sprężystym. W dalszej części pokazano, w jaki sposób można doprowadzić do przegrupowania przemieszczeń ścian oraz momentów zginających w poszczególnych partiach zbiornika. Przedstawiono to na przykładzie zastosowania ściągu spinającego przeciwległe ściany oraz przez zastosowanie przypór podpierających dłuższe ściany w środku ich rozpiętości.
pub/10_4_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczkowski, Wiesław. "APPLICATION OF BOW-STRINGS AND BUTTRESSES TAKING INTO CONSIDERATION REDISTRIBUTION OF DISPLACEMENTS AND BENDING MOMENTS IN MONOLITHIC RECTANGULAR TANKS." Acta Sci.Pol. Architectura 10.4 (2011): 17–23.
APA Buczkowski W. (2011). APPLICATION OF BOW-STRINGS AND BUTTRESSES TAKING INTO CONSIDERATION REDISTRIBUTION OF DISPLACEMENTS AND BENDING MOMENTS IN MONOLITHIC RECTANGULAR TANKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (4), 17–23
ISO 690 Buczkowski, Wiesław. APPLICATION OF BOW-STRINGS AND BUTTRESSES TAKING INTO CONSIDERATION REDISTRIBUTION OF DISPLACEMENTS AND BENDING MOMENTS IN MONOLITHIC RECTANGULAR TANKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.4: 17–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue4/abstract-17.html