SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (3) 2011 str. 35–43

Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak

TENSEGRITY W KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH

słowa kluczowe: konstrukcje tensegrity, projektowanie mostów
abstrakt: W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania konstrukcji tensegrity w projektowaniu mostów i kładek dla pieszych. W ostatnich kilku latach pojawiają się nowe projekty i realizacje konstrukcji tego typu. Do najważniejszych jej zalet należy zaliczyć lekkość i możliwość samodiagnozowania i samonaprawy. Ocena literatury wskazuje, że w najbliższym czasie należy spodziewać się nowych projektów i aplikacji inteligentnych mostów i kładek dla pieszych tensegrity.
pub/10_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, and Andrzej Kasprzak. "TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Architectura 10.3 (2011): 35–43.
APA Gilewski W. and Kasprzak A. (2011). TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (3), 35–43
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Kasprzak, Andrzej. TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.3: 35–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue3/abstract-35.html