SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (3) 2011 str. 3–13

Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev

ZAGADNIENIE EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W PRZEGRODZIE O PODŁUŻNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: materiał z funkcyjną gradacją własności efektywnych, podłużna gradacja własności, modelowanie asymptotyczne, efekt warstwy brzegowej
abstrakt: Rozpatrzono zagadnienie efektu warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej charakteryzującej się podłużną gradacją własności dla zagadnienia stacjonarnego. Przegroda zbudowana jest z dwóch izotropowych, jednorodnych, sprężystych materiałów. Rozwiązanie ograniczono do jednowymiarowego zagadnienia.
pub/10_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wągrowska, Monika, and Joanna Witkowska-Dobrev. "EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH LONGITUDINAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Architectura 10.3 (2011): 3–13.
APA Wągrowska M. and Witkowska-Dobrev J. (2011). EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH LONGITUDINAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (3), 3–13
ISO 690 Wągrowska, Monika, Witkowska-Dobrev, Joanna. EFFECT OF BOUNDARY LAYER IN A WALL WITH LONGITUDINAL GRADATION OF EFFECTIVE PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.3: 3–13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue3/abstract-3.html