SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (3) 2011 str. 15–26

Wojciech Gilewski, Roman Nagórski, Marta Sitek

ZAGADNIENIE WESTERGAARDA – WERYFIKACJA I MODELOWANIE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

słowa kluczowe: płyta, sprężyste podłoże, zagadnienie Westergaarda
abstrakt: W pracy podano weryfikację wzorów analitycznych [Westergaard 1926, 1933, 1948, Ioannides 1985, 1992], tzw. zagadnienia Westergaarda (płyta o średniej grubości, spoczywająca na sprężystym podłożu, poddana obciążeniu koła pojazdu), za pomocą metody elementów skończonych [Zienkiewicz i Taylor 2000]. Rozważano następujące aspekty zagadnienia: założenia i zdefiniowanie problemu, kalibrację modelu numerycznego, porównanie modelu MES i wzorów analitycznych oraz propozycję poprawnych rozwiązań do projektowania nawierzchni betonowych.
pub/10_3_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, et al. "WESTERGAARD PROBLEM – VERIFICATION AND FINITE ELEMENT MODELING." Acta Sci.Pol. Architectura 10.3 (2011): 15–26.
APA Gilewski, W. et al. (2011). WESTERGAARD PROBLEM – VERIFICATION AND FINITE ELEMENT MODELING. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (3), 15–26
ISO 690 Gilewski, Wojciech, Nagórski, Roman, Sitek, Marta. WESTERGAARD PROBLEM – VERIFICATION AND FINITE ELEMENT MODELING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.3: 15–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue3/abstract-15.html