SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 10 (3) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (3) 2011 str. 3–13
Monika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
ZAGADNIENIE EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W PRZEGRODZIE O PODŁUŻNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 15–26
Wojciech Gilewski, Roman Nagórski, Marta Sitek
ZAGADNIENIE WESTERGAARDA – WERYFIKACJA I MODELOWANIE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 27–34
Olga Szlachetka, Monika Wągrowska
EFEKT BRZEGOWY W WARSTWOWEJ PRZEGRODZIE O PODŁUŻNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 35–43
Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak
TENSEGRITY W KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 45–53
Zuzanna Borcz, Anna Borcz
FORMY STYLISTYCZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU W POLSCE
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).