SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (2) 2011 str. 35–42

Hanka Zaniewska, Norbert Dąbkowski

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO W OSIEDLACH POPEGEEROWSKICH

słowa kluczowe: budynek mieszkalny, pgr, osiedle
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki badań budynków mieszkalnych zlokalizowanych w osiedlach popegeerowskich. Badania przeprowadzono w trzech gminach województwa zachodniopomorskiego i dwóch województwa wielkopolskiego.
pub/10_2_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zaniewska, Hanka, and Norbert Dąbkowski. "QUALITY OF DWELLING ENVIRONMENT OF HOUSING ESTATES IN FORMER STATE-OWNED FARMS (PGR)." Acta Sci.Pol. Architectura 10.2 (2011): 35–42.
APA Zaniewska H. and Dąbkowski N. (2011). QUALITY OF DWELLING ENVIRONMENT OF HOUSING ESTATES IN FORMER STATE-OWNED FARMS (PGR). Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (2), 35–42
ISO 690 Zaniewska, Hanka, Dąbkowski, Norbert. QUALITY OF DWELLING ENVIRONMENT OF HOUSING ESTATES IN FORMER STATE-OWNED FARMS (PGR). Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.2: 35–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue2/abstract-35.html